ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
4. nedeľa po Svätej Trojici 2022
/

Evanjelium poľa Lukáša 6,36-37

Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené.