Kategória: Dorast

Tu sú priradené všetky články týkajúce sa nášho dorastu

ZBOROVÝ JOB 34,12 Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo. DETSKÁ BESIEDKA HEB 13,5 Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; DORAST 1JAN 3,18 Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. STRETNUTIE RODÍN HEB 3,13 Ale napomínajte sa navzájom […]

Čítať ďalej

Víkendovky sú veľmi vzácnym časom, kedy sa môžme všetci navzájom lepšie spoznávať a zároveň utužovať náš vzťah s Pánom Bohom. Preto sme sa spolu s našimi dorasťákmi vybrali na víkendovku – 26.-28.10.2018 do CZ Párnica na Orave. Cestovali sme vlakom, bývali sme v zborovom dome pri fare a kostole, bolo nás veľa – 30 dorasťákov. […]

Čítať ďalej

Na Dolnej Štubni nám vznikla vážna havarijná situácia. Podmylo oporné múry potoka a reálne hrozilo, že cez zimu voda poškodí statiku našej cirkevnej školy. Bolo úžasné sledovať ochotu cirkévnikov pomáhať. Chlapi, ženy, mladí sa zjednotili a pomáhali. Pridal sa každý aj brat farár Mgr. Tomáš Lipovský, funkcionári, mládežníci,dorasťáci a aj mládežníci z Detského Domova Necpaly. […]

Čítať ďalej
Scroll Up