UVOD

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

2%

Pomáhame k radosti ...

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

VANOK

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

KAZNE

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

Kategória: Média

Tu sú priradené všetky články s audio-vizuálnym obsahom (foto,audio)

Druhý list apoštola Pavla Korintským 13,11-13 Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Amen.

Čítať ďalej

Evanjelium podľa Jána 14,15-20 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko, a […]

Čítať ďalej

Skutky apoštolov 11,1-16 Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. Nato im Peter začal rozprávať rad radom: Bol som v meste Joppe a modlil som sa. Vo vytržení […]

Čítať ďalej