UVOD

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

2%

Pomáhame k radosti ...

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

VANOK

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

KAZNE

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

Kategória: Média

Tu sú priradené všetky články s audio-vizuálnym obsahom (foto,audio)

Žalm 146 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je […]

Čítať ďalej

Milí priatelia, konali sa nádherné MISIJNÉ SLUŽBY BOŽIE a to na námestí v Turčianskych Tepliciach …Božie slovo …spev …chvály …modlitby …spolu sme prosili o požehnanie pre ďalší školský rok VĎAKA Pánu Ježišovi ZA VŠETKO …aj za slnko aj dážď Pozrite si krásne fotografie: „… je veľmi dôležité, aká je ceruzka vo vnútri …“ Sofoniáš 3,17 […]

Čítať ďalej

„… preto kresťanstvo by mala byť cesta za človekom …“ Evanjelium podľa Marka 7,31-37 Keď (Ježiš) opustil týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja Desaťmestia. Tu priviedli k Nemu hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje […]

Čítať ďalej