ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Nedeľa po Vstúpení 2023 – Slávnosť Konfirmácie
Loading
/

Evanjelium podľa Lukáša 6,12-16

V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich a nazval ich aj apoštolmi: Šimona, ktorému dal aj meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho, Šimona zvaného Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.