ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
13. nedeľa po Svätej Trojici 2019
Loading
/

List apoštola Pavla Galatským 5,25-26 a 6,1-2.

Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha. Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom.

Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.