ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
5. nedeľa po Svätej Trojici 2020
Loading
/

List apoštola Pavla Efezským 2,8-10

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.