ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Domáca pobožnosť 4. nedeľa pôstna. Laetare 2020
Loading
/

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Biblické zamyslenie – Evanjelium podľa Marka 8,11-21