ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Veľký Piatok 2019
Loading
/

Evanjelium podľa Matúša 27,27-31

Ježiš posmievaný

Vladárovi vojaci prevzali vtedy Ježiša, odviedli Ho do vládnej budovy a zhromaždili okolo Neho celý prápor vojska. I vyzliekli Ho a obliekli do šarlátového plášťa, uplietli veniec z tŕnia a položili Mu ho na hlavu, do pravej ruky podali Mu trstinu, padali pred Ním na kolená a posmievali sa Mu: Buď pozdravený, kráľ židovský! Pľuvali na Neho, brali Mu trstinu a bili Ho po hlave. Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha, potom Ho viedli, aby Ho ukrižovali.