ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Závierka občianskeho roka
Loading
/

2MOJ13,20-22

Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte.Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp sa vo dne, ani ohnivý stĺp v noci, nevzdialil spred ľudu.