Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť – 8.11.2020

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň: Ježiš je práve tu

/: Ježiš je práve tu, :/ so svojou veľkou mocou On ťa uzdraví, so svojou veľkou mocou On ťa zachráni, so svojou veľkou mocou On ťa vyslobodí, Ježiš je práve tu.

2, Modlitba: 

„Bože a Otče náš, ďakujeme Ti, že si nám dal svojho Syna, Ježiša Krista, za jediného a pravého Pastiera. Ľudia v čase Jeho príchodu boli ako ovce bez pastiera. A bez Neho, Jeho prítomnosti sme aj my ako ovce bez pastiera. My však nechceme byť bez Neho, ale s Ním. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že máš živý záujem o našu cirkev a v nej o nás, o zbory, aby v nich znela zvesť živého slova. Tak sú zachraňované narodené deti pri krste, vyučovaná a vychovávaná je mládež k zodpovednému mravnému životu a smelému vyznávaniu, že v nikom inom niet záchrany pre večný život. Ty nás všetkých poznáš po mene. Nech nás to napĺňa radosťou. Ty, ktorý si položil život za nás, drž nás, aby nás z Tvojich rúk nik nevytrhol. Vyzbroj nás odvahou postaviť sa na odpor pokušeniu a moci zla. Vyslobodzuj nás zo zlého a ešte mocnejšie k sebe pripútaj. Prosíme za zvestovateľov Tvojho slova, i tých, ktorí sa k tejto službe pripravujú, za naše cirkevné zbory, ich mládež a dospelých veriacich. Daj nám vytrvať v službe nám zverenej so zreteľom na osamelých, chorých a tých, čo stratili domov, aby pocítili teplo Tvojej lásky. Raz nás z milosti uveď do spoločenstva vykúpených a včleň do zboru spievajúcich novú pieseň Baránkovu! Amen.“

3, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný: Sofoniáš 3, 8-20

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 24, 4-28

4, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.451

 

5, Zvesť slova BožiehoList Židom 10,32-39

6, Požehnanie:

Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech zostáva so všetkými vami.

7, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 496

Pokoj Boží nech zostáva s vami!

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter