Drahí bratia a milé sestri,

dávame Vám do pozornosti nasledovné písomnosti

Zborový časopis Vánok

Evanjelické noviny 

Prajeme Vám požehnaný veľkonočný čas pri čítaní.