Skutky Apoštolov 4,32-37 BRATSKÉ SPOLOČENSTVO VERIACICH A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna …

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby …

Skutky Apoštolov 9,10-19 A bol v Damasku učeník menom Ananiáš. Tomu povedal Pán vo videní: …

Milí priatelia, môžete si pozrieť 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝘇𝗮́𝘇𝗻𝗮𝗺 (na RTVS:2) z dnešného 𝑬𝒗𝒂𝒏𝒋𝒆𝒍𝒊𝒄𝒌𝒆́𝒉𝒐 𝒅𝒏̌𝒂, kde vystupovali …

„… iba slovo o Kristovi má moc priniesť …“ Skutky Apoštolov 4,1-12;18-20 Keď hovorili ľudu, …

Skutky apoštolov 3,1-10 V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. Práve …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj