ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
1. nedeľa po Svätej Trojici 2021
/

Prvá kniha Mojžišova – Genesis 2,16-17

Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.