ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
1. nedeľa po Veľkej noci –QUASIMODOGENITI 2022
/

Prvý list apoštola Jána 5,4-5

pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.