ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
1. slávnosť svätodušná 2024. Pentecoste
Loading
/

Skutky apoštolov 11,1-16

Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. Nato im Peter začal rozprávať rad radom: Bol som v meste Joppe a modlil som sa. Vo vytržení mal som videnie: akási nádoba – ako veľké prestieradlo, za štyri rohy spustené z neba – zostupovala a prišla ku mne. Keď som pozorne nazrel do nej, videl som tam štvornohé zvieratá zemské, divú zver, plazy a nebeských vtákov. Aj hlas som počul hovoriaci mi: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! Odpovedal som: Nie, Pane, pretože poškvrnené alebo nečisté nevošlo mi nikdy do úst. Aj druhý raz hovoril mi hlas z neba: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené! Takto sa to opakovalo tri razy, potom sa všetko zase zodvihlo do neba. A hľa, pri dome, v ktorom sme boli, sa práve zastavili traja mužovia, poslaní ku mne z Cezarey. Tu riekol mi Duch, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. A šli so mnou aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu onoho muža. Tu nám vyrozprával, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý sa postavil (pred ním) a hovoril mu: Pošli do Joppy a povolaj si Šimona, prímením Petra; on ti povie slová, ktoré spasia teba a celý tvoj dom. Ako som potom začal hovoriť, zostúpil Duch Svätý na nich, ako aj na nás na počiatku. Tu som sa rozpomenul na slovo Pánovo, ktoré povedal: