ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
17. nedeľa po Svätej Trojici 2023
/

Evanjelium Matúša 6: 32-33

Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.