ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
17. nedeľa po Svätej Trojici 2021
Loading
/

List apoštola Pavla Rímskym 13,8-10

LÁSKA K BLÍŽNYM

Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.