ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
2. Nedeľa po Zjavení 2022
/

Žalm 119,11

Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.