ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
2. nedeľa pôstna – REMINISCERE 2022
/

Evanjelium podľa Matúša 6, 9

Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!