ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
2. slávnosť vianočná 2021
/

Žalm 100, 1-2

Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!