ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE 2022
/

Pre všetky mamy, staré mamy a krstné mamy.

Kto nájde lásku, ten vie …

Príslovia 1,7-9

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle.