ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
3. nedeľa po Zjavení 2022
/

List apoštola Pavla Galatským 2,20

… a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.