ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
4. nedeľa po Svätej Trojici 2021
/

Evanjelium podľa Lukáša 17,15-16

Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán.