ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
4. nedeľa pôstna – LAETARE 2022 - Zborový konvent
/

Evanjelium podľa Lukáša 19,10

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

Čítaná kázeň: Mgr. Ladislav Adamovič – poddozorca CZ ECAV Háj.