ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
6. nedeľa pôstna – Kvetná –PALMARUM 2022
Loading
/

Evanjelium podľa Jána 12,12-19

Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský! Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: Neboj sa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice. Jeho učeníci sprvu nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo napísané o Ňom a že Mu tak urobili. A zástup, ktorý bol s Ním, keď vyvolal Lazára z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych, svedčil o tom. Zástup mu vyšiel naproti, lebo sa dopočul, že učinil znamenie. A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním!