ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
9. nedeľa po Svätej Trojici 2022
/

„Duch Svätý nám dnes, cez Petrove slová, dáva štyri úžasné múdre rady …“

1. list apoštla Petra 4,7-11

PRÍPRAVA NA POSLEDNÉ VECI

Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez reptania.Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc naveky vekov. Amen.