Dňa 7. mája 2021 sa uskutočnil 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. V tomto roku sa súťaž prvýkrát uskutočnila v online priestore s ohľadom na epidemiologické opatrenia.

Súťaž Duchovná pieseň je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená  medzi predmetové súťaže. Je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale zúčastniť sa môžu všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní. Cieľom súťaže je motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní  a pomôcť rozvíjať im hudobný  talent.

Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Propozície k súťaži pripravila predsedníčka odbornej poroty Jana Bosáková a členovia poroty v zložení: Jana Pastorková, Michal Janiga, Marek Mišiak a Jozef Havrila.

Súťaž je zameraná na sólový spev. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do piatich kategórií. Tento rok sa prihlásilo 23 súťažiacich. Všetci zaslali do súťaže nahrávku jednej piesne, ktoré vyhodnotila porota v prvom kole. Druhé kolo prebehlo online. Súťažiaci zaspievali určenú pieseň podľa kategórií. Spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka a duchovnú pieseň podľa vlastného výberu.

Výkony súťažiacich hodnotila porota  bodovaním. Konečné hodnotenie jednotlivých  kategórií súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

Do súťaže sa zapojili aj deti z nášho cirkevného zboru, ktoré navštevujú evanjelické náboženstvo. Pod vedením brata farára sa naučili a zaspievali piesne, ktoré im boli určené.

Cirkevný zbor Háj reprezentovali:

  1. kategória: Viktorka Klušáková (TR) – umiestnila sa v striebornom pásme (spievala: Sadáme s vďačnosťou, ES 618 – Chváľte Pána Ježiša)

Nahrávku piesne si môžete vypočuť tu:

1. kategória: Simeon Lipovský (Háj) – zlaté pásmo (spieval: Hviezdičky už vyšli, ES 374 – Keď zasvitnú ranné zore)

Nahrávku piesne si môžete vypočuť tu:

  1. kategória: Barborka Svitačová (Háj) – strieborné pásmo (spievala: Božia ovečka, ES 386 – Slnko spravodlivosti)

Nahrávku piesne si môžete vypočuť tu:

3. kategória: Ninka Svitačová (Háj) – zlaté pásmo (spievala: Prišiel na zem konať dielo spásy, ES 462 – K Tebe Bože všemohúci vzhliadam)

Nahrávku piesne si môžete vypočuť tu:

4. kategória: Ninka Michalíková (Háj) – zlaté pásmo (spievala: Tvoja láska dvíha ma, ES 245 – Ó láska Božia)

Nahrávku piesne si môžete vypočuť tu:

Tešíme sa z úspechu našich detí a z celého srdca im prajeme, aby im radosť z toho, že môžu spievať na slávu Pánu Bohu zostala počas celého života.

Zuzana Lipovská