Kategória: Spevokoly

Tu sú priradené všetky články týkajúce sa nášho staršieho a mladšieho spevokolu

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom. Domáca nedeľná pobožnosť 4. nedeľa pôstna. Laetare – 22.3.2020 Chlieb života Starý introit: Iz 66, 10-11 […]

Čítať ďalej

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom. Domáca nedeľná pobožnosť Nedeľa pôstna. Oculi – 15.3.2020 Premoženie zlých mocností Starý introit: Ž 25, 15-16 […]

Čítať ďalej

Milí priatelia, členovia nášho Cirkevného zboru Háj, na základe usmernenia, ktoré vydalo predsedníctvo našej cirkvi (PRE STANOVISKO ECAV !KLIKNI TU!), sa SLUŽBY BOŽIE a aj ostatné aktivity v našom Cirkevnom zbore minimálne na DVA TÝŽDNE RUŠIA!!! To, že sa nebudeme stretávať ako spoločenstvo zboru, ale neznamená, že pri modlitbách, piesňach a čítaní Božieho slová sa […]

Čítať ďalej

Drahí priatelia. Dnes sme v preplnenom Evanjelickom kostole v Ivančinej zažili krásne duchovno-kultúrne spoločenstvo: TROJKRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV PIATICH CIRKEVNÝCH ZBOROV HORNÉHO TURCA Na ranných Službách Božich sme počuli zvesť Slova Božieho o múdrcoch z východu (Evanjelium Matúša 2:1-12verš). Brat senior zo Šarišsko-zemplínského seniorátu ECAV na Slovensku Mgr. Martin Chalúpka nás upriamil na to, že pri narodení Pána […]

Čítať ďalej
Scroll Up