Kategória: Spevokoly

Tu sú priradené všetky články týkajúce sa nášho staršieho a mladšieho spevokolu

Drahí priatelia. Mali sme požehnaný čas od veľkého piatku až po veľkonočný pondelok. Zažili sme čas vrcholu pôstu a pokánia, kedy sme si uvedomovali dôležitosť Kristovej smrti, utrpenia pre naše hriechy a hlavne radosť z Jeho slávneho víťazstva nad smrťou, kde nám vydobil spásu. Na veľkonočný pondelok sme mohli zažiť radosť počas Detských Služieb Božích. […]

Čítať ďalej

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristu Ježiši! Ak sa pýtate: „Ako bolo na tej slávnosti, kde prišiel novozvolený generálny biskup a generálny dozorca?“ Úprimnou odpoveďou je, že sme zažili nádherný čas, ale pekne poporiadku… 17.marca 2019 sme ako Cirkevný zbor ECAV  na Slovensku Háj zorganizovali SPOMIENKOVÉ SLUŽBY BOŽIE pri okrúhlych výročiach narodenia dvoch významných kňazov, […]

Čítať ďalej

Drahí priatelia. Dnes sme v preplnenom Evanjelickom kostole v Blatnici zažili krásne duchovno-kultúrne spoločenstvo: TROJ KRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV PIATICH CIRKEVNÝCH ZBOROV HORNÉHO TURCA Na ranných Službách Božich sme počuli zvesť Slova Božieho o múdrcoch z východu (Evanjelium Matúša 2:1-12verš). Brat farár z CZ Blatnica Mgr.Tomáš German nás upriamil na to, že máme vzácny dar v dieťati-Ježišovi. Príkladom nám slúžia […]

Čítať ďalej

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi. Dnes a včera sme zažili niečo jedinečné. Včera v 1. sviatok Vianočný nám poslúžil mladší spevokol detí a ich mamičiek (+ 2 ockov). Zaspievali nám dve piesne pri ktorých pookriali naše srdcia. (viď. foto nižšie v článku) Dnes v 2. sviatok Vianočný (na Štefana) nám pán farár vymyslel, že […]

Čítať ďalej
Scroll Up