AKTUÁLNE PODMIENKY ÚČASTI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH V CZ ECAV HÁJ

(od 19.9.2021)

 

Drahí bratia a milé sestry,

v súlade s aktuálnymi nariadeniami stanovenými v COVID automate a Cirkevnom semafore o organizovaní Služieb Božích by sme vás radi informovali o nasledovných podmienkach vstupu na služby Božie v chrámoch CZ ECAV Háj.

V súčasnosti je okres Turčianske Teplice zaradený do OSTRAŽITOSTI (oranžová farba).

V rámci tohto obdobia budeme fungovať v režime ZÁKLAD. To znamená, že v tomto období sa môžu Služieb Božích zúčastniť všetci zdraví ľudia.

Usadenie v interiéri je povolené na 25% kapacity priestoru kostola. Povinný je zoznam účastníkov Služieb Božích. Preto vás prosíme, aby ste sa pri príchode hneď zapísali.

Dodržiavajte prosím nasledovné protiepidemické opatrenia:

  • Žiadame tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo príznaky respiračného infekčného  ochorenia, aby zostali doma
  • prekryté dýchacie cesty RÚŠKOM / RESPIRÁTOROM počas celej doby trvania Služieb Božích
  • dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola
  • poskytnutie kontaktných údajov (tel. č. alebo e-mail)