Drahí priatelia.

Na novoročných Službách Božích sme slávnostne vybrali biblické verše na rok 2018 pre náš Cirkevný Zbor a jeho misjné skupiny. Veríme, že to bude pre Vás povzbudením.

VERŠ PRE CZ ECAV HÁJ:

VERŠ PRE DETSKÚ BESIEDKU:

VERŠ PRE STRETNUTIA DORASTU:

VERŠ PRE STRETNUTIA MLÁDEŽE:

VERŠ PRE MODLITBY ŽIEN:

VERŠ PRE MODLITBY MUŽOV:

VERŠ PRE RODINNÉ SPOLOČENSTVO:

VERŠ PRE STRETNUTIE SPEVOKOL: