V nedeľu 9.7.2017 včas ráno sme sa viacerí členovia nášho CZ vybrali na cestu aby sme sa zúčastnili Dištriktuálneho dňa v Prešove.  Program DD začal slávnostnými SB s VP, ktorú prisluhovalo skoro 40 kňazov. Brat biskup Sabol nás povzbudil kázňou s hlavnou témou REŠTART, teda ako znovu začať, ako obnoviť svoj vzťah s Pánom Bohom ako obnoviť našu cirkev. Poobede sme sa tešili s predstavenia novej opery „Hrad prepevný“. Je to nádherné dielo, ktoré tlmočí odkaz Martina Luthera aj súčasnému človeku. Po odchode z Prešova sme navštívili Chminianske Jakubovany rodnú obec nášho brata farára.  V miestnom evanjelickom kostole sme zaspievali dve piesne a všetko poobzerali, nevynechali sme ani priestory fary. Prežili sme krásny a požehnaný deň.

 

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter