Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca nedeľná pobožnosť

5. nedeľa pôstna. Iudica – 29.3.2020

Pravý Veľkňaz a Prostredník

Starý introit: Ž 43, 1-36

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen

1, Pašie – 1.časť 

(texty môžte sledovať spoločne celá rodina z Evanjelických Pašií od strany 5. )

2, Pašie – 2. časť

(texty môžte sledovať spoločne celá rodina z Evanjelických Pašií od strany 24. )

3, Kázeň slova Božieho – List židom 4, 14-16

 4, Modlitba 5. pôstnej nedele – kolekta

„Bože náš Otče v Pánovi Ježišovi Kristovi, k Tebe sa utiekame a na Teba sa spoliehame, keď nás tlačí bremeno hriechov.
Lebo Ty si nám sľúbil, že kto verí v Tvoje evanjelium, neuzrie smrti naveky.
Nikto nemôže žalovať na nás, lebo Ty si nás vykúpil nevinnou krvou svojho milovaného Syna.
Utvrď nás vo viere, že len On je nám cestou, pravdou, životom a mocou Božou na spasenie.
Daj, nech máme Jeho smrť pred očami a nikdy nezabúdame, že sme boli skrze Neho draho vykúpení.
Veď nás svetlom svojho slova na cestách života a nikdy nám ho neodnímaj, aby sme v ňom chodili tak,
žeby sme cieľ svojho putovania dosiahli, a potom s Tebou v sláve Tvojej prebývali naveky. Amen“

5, Modlitby

„Otče náš milý nebeský,
hneď zrána vidiac slnka lúče odblesky –
dnes viac ako inokedy pred Tebou v modlitbe kľačíme:
„Buď vôľa Tvoja!“ – ticho, pokorne a oddane voláme.

Krehkí sme. Možno viac, než by sme chceli.
Si veľký a mocný náš Boh, my ľudia malej viery.
Sme tráva. Sme kvety, čo si vysadil na lúke tohto sveta,
čo na jar vyrastú, rozkvitnú – nevediac, či dožijú leta.

Vďaka Ti, Bože za život, čo dal si a zdravie, čo dávaš nám,
hoc žijeme dni, keď temnota dolieha na nás zo všetkých strán.
„Zbav nás zlého!“ – tak za seba, rodiny, cirkev i svet sa modlíme,
a že nás počuješ – o tom už predsa svoje vieme.

Nuž preto znovu k Tebe do nebies výšin vzhliadame,
o silu niesť kríž, čo dáš i verným niesť, pokorne žiadame.
Pre Syna svojho, pre Krista Ježiša: „Zmiluj sa nad nami!“
a čo by aj posledné prísť malo, daj nám vojsť ku Tebe svätými bránami.  AMEN.“

Otče náš …

6, Pieseň z Pašií – Chcem Ťa milovať  (strana 42. )

POŽEHNANIE:

Milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. Amen

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter