Víkendovky sú veľmi vzácnym časom, kedy sa môžme všetci navzájom lepšie spoznávať a zároveň utužovať náš vzťah s Pánom Bohom. Preto sme sa spolu s našimi dorasťákmi vybrali na víkendovku – 26.-28.10.2018 do CZ Párnica na Orave. Cestovali sme vlakom, bývali sme v zborovom dome pri fare a kostole, bolo nás veľa – 30 dorasťákov. Pridali sa k nám aj konfirmandi z CZ Slovenské Pravno. Hlavnou témou tejto víkendovky bola poslušnosť Pánu Bohu – v troch témach sme sa zamýšľali nad Jonášom a jeho vzťahom k Pánu Bohu. Spievali sme mnohé piesne, spoločne sme sa modlili, zažili sme aj veľa zábavy pri mnohých hrách, či už von na dvore alebo vo vnútri. V sobotu sme sa aj napriek nepriaznivému počasiu vybrali na výlet do ďalekého Tvrdošína. V nedeľu sme boli na službách Božích v Párnici, kde sme radostne zaspievali pieseň: Po takej ceste chceme kráčať. O výborné jedlo sa nám postarali milé tety kuchárky z Párnice, raňajky sme si pripravovali sami. Veľa sme toho síce nenaspali, ale tak to na víkendovkách už býva, hlavne že bol pred nami týždeň jesenných prázdnin. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prípravy víkendovky zapojili, a ďakujeme hlavne Pánu Bohu za nádherný čas, ktorý sme mohli spolu prežiť na Orave. Nech Pán Boh požehnáva prácu s dorastom v našich cirkevných zboroch.