Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má už svoje nové predsedníctvo:

  • generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka
  • generálneho dozorcu Ing. Jána Brozmana.

Dňa 28. októbra 2018 boli v cirkevných zboroch ECAV vyhlásené výsledky volieb predsedníctva ECAV na Slovensku.
V 15 dňovej apelačnej dobe niektoré cirkevné zbory uplatnili svoje právo a podali proti výsledku volieb žalobu.
Podané žaloby Dištriktuálny súd Západného dištriktu ECAV na Slovensku odmietol. V uplynulých dňoch predseda Dištriktuálneho súdu ZD ECAV Mgr. Ján Bunčák písomne informoval Generálny biskupský úrad o tom, že voľba nového predsedníctva ECAV nadobudla právoplatnosť.
V prípade Ing. Jána Brozmana nadobudne právoplatnosť 8.12.2018 a v prípade Mgr. Ivana Eľka dňa 13.12.2018.

VĎAKA PANE BOŽE ZA VOĽBY, KDE SI NÁM UKÁZAL,
AKÉ JE POTREBNÉ SA PRAVIDELNE MODLIŤ ZA VEDENIE CIRKVI.

TEŠÍME SA A NOVOZVOLENÉMU VEDENIU ECAV NA SLOVENSKU.
PRAJEME BOŽIE POŽEHNANIE A MÚDROSŤ.

 

zdroj: www.ecav.sk 

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter