Drahí bratia a sestry.

Sú za nami dva z najdôležitejších sviatkov cirkevného roku,  prvý a druhý sviatok Vianočný.
Chceme sa podeliť s Vami so zážitkami, ktoré sme prežili v tieto nádherné dni.
25.12.2017 (prvý sviatok Vianočný) – nám poslúžili deti so svojim programom v Háji a v Dolnej Štubni náš zborový spevokol „Poltón“.
26.12.2017 (druhý sviatok Vianočný) – sme spoločne mohli zažiť atmosféru mládežníckych Služieb Božích.

Potešte sa s nami z fotografii: