Drahí priatelia,

prežili sme krásne podujatie rodinného spoločenstva, kde sa nás stretlo viac ako štyridsať členov i nečlenov nášho cirkevného zboru.
Cieľom stretnutia bolo spoločenstvo priateľov pri Božom slove, hrách, piesňach, modlitbách a samozrejme aj pri kapustnici.

Božím slovom o požehnaní rodiny cez veriacich rodinných členov nás sprevádzal brat farár a misionár Mgr.Bevan Stein.
Duch Svätý sa dotýkal mnohých z nás, čo vyústilo k spontánnym modlitbám viacerých mužov jednotlivých rodín a v srdečné chvály živému Pánu Bohu.
Deti aj dospelí sme sa potom zahrali viacero hier a tak sme utužili svoje vzťahy.

Kapustnica chutila. Ďakujeme za špeciálny recept Boričovcom, za uvarenie jedla rodine Adamovičovcov a mnohým, ktorí doniesli koláčiky.

ĎAKUJEME VŠAK V PRVOM RADE PÁNU JEŽIŠOVI, ZA JEHO VEĽKÚ MILOSŤ NAD NAŠIMI RODINAMI.