ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Nedeľa po Novom roku 2022
/

Evanjelium podľa Lukáša 2,21

Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote.