ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Posviacka Zvonov v Dolnej Štubni
Loading
/

Evanjelium podľa Lukáša 24,50-54

JEŽIŠOVO VSTÚPENIE

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. Amen.

Niekoľko prvých záberov z dnešnej milej slávnosti v našej filiálke Dolná Štubňa 🙂

Ďakujeme bratovi seniorovi Mariánovi Kaňuchovi za zvesť Božieho slova i posvätenie zvonov …
taktiež všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizácii tejto slávnosti
🙏VĎAKA PÁNU BOHU ZA JEHO MILOSŤ 🙏