ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Nový rok 2022 - Biblický zborový verš
/

Jeremiáš 29,11-14

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov – zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal – znie výrok Hospodinov – a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť.

Požehnanie do nového roka:

Boh nech je pred tebou a ukazuje ti správnu cestu.
Boh nech je vedľa teba, aby ťa zovrel do náručia a chránil ťa.
Boh nech je za tebou a chráni ťa pred útokmi zlých ľudí.
Boh nech je pod tebou, aby ťa zachytil, keď spadneš a vyslobodil ťa z pasce.
Boh nech je v tebe a teší ťa, keď ťa prepadne smútok.
Boh nech je okolo teba a bráni ťa.
Boh nech je nad tebou a žehná ti.
Tak nech ťa stále požehnáva dobrotivý Boh. Amen.

Biblický zborový verš na nový rok 2022:

Evanjelium podľa Lukáša 19,10

„Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“