Milí priatelia, bratia a sestry,
na základe opatrení súvisiacich s vírusom Covid 19 vám oznamujeme, že sa rušia všetky služby Božie a ostatné aktivity Cirkevného zboru až do odvolania.
Chceme vás však pozvať k Domácej pobožnosti, v rámci ktorej si budete môcť vypočuť aj kázeň k Poďakovaniu za úrody zeme, spolu si doma zaspievať a čítať z Božieho slova. Budete si ju môcť nájsť v nedeľu na internetovej stránke nášho CZ: www.ecavhaj.sk
Taktiež vám dávame do pozornosti večernú pobožnosť (sobota o 18:00 na Trojke) a Služby Božie (nedeľa o 9:00 na Dvojke) z CZ Trnava.
Prajeme vám Boží pokoj 🙏🙂