Bratia a sestry, na základe aktuálneho uvoľňovania epidemiologických opatrení od 19.4.2021, vás Cirkevný zbor ECAV Háj pozýva na služby Božie, ktoré sa budú konaťkaždú nedeľu (až do odvolania) nasledovne:

9:00 v Háji

10:00 v Háji

11:00 v Háji

Keďže počet účastníkov je obmedzený (1 osoba na 15 m2) – na jedny služby Božie môže prísť len 20 ľudí (deti do 10 rokov sa nepočítajú). Preto vás prosíme, aby ste sa vopred na služby Božie nahlásili na farskom úrade – telefonicky: 0911 122 510, sms alebo emailom. Tešíme na stretnutia s vami.