Milí priatelia, bratia a sestry,
po dlhšej prestávke vás opäť pozývame na Služby Božie do našich chrámov.
Zajtra, v Poslednú nedeľu cirkevného roka sa stretneme v:
🔹Háji o 9:00
🔹Dolnej Štubni o 10:45
🔹Hornej Štubni o 14:00
Môžete si pozrieť aj nový rozpis Služieb Božích na nasledujúce týždne, ktorý nájdete na tejto stránke.
V priestoroch našich chrámov sa budeme riadiť pokynmi (viď plagátik), ktoré vydalo predsedníctvo našej cirkvi na základe opatrení vlády SR o bohoslužobných výkonoch.
Tešíme sa na spoločné prežite chvíle v Božej prítomnosti.