„Tajomstvo veľkonočných vajíčok“ List apoštola Pavla Rímskym 5,8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám …

He is risen! Evanjelium podľa Lukáša 24,1-12 V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli …

Evanjelium podľa Matúša 27,50-54 A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová …

Prvý list apoštola Pavla Korintským 10,16-17  Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi …

Milí priatelia, pozývame Vás na 𝑽𝒆𝒍̌𝒌𝒐𝒏𝒐𝒄̌𝒏𝒚́ 𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒍𝒐𝒌, na 𝘿𝙚𝙩𝙨𝙠𝙚́ 𝙨𝙡𝙪𝙯̌𝙗𝙮 𝘽𝙤𝙯̌𝙞𝙚 hľadať 𝐓𝐀𝐉𝐎𝐌𝐒𝐓𝐕𝐎 𝐕𝐄𝐋̌𝐊𝐎𝐍𝐎𝐂̌𝐍𝐘́𝐂𝐇 𝐕𝐀𝐉𝐈́𝐂̌𝐎𝐊 …

Žalm 73,23-24 Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj