Drahí bratia a sestry. Náš Pán farár nám poslal list pri odovzdávaní kňazského úradu.  Dovoľujeme …

ZBOROVÝ DEŇ 2016

Bol to nádherný čas. Plný spontanného spoločenstva, ktoré túži byť spolu pri Božom slove, modlitbách, …

Foto: www.domovdeti.sk Vypočujte si silné  svedectvo našej vzácnej sestry Moniky Boričovej, ktorá spolu so svojím …

Drahí priatelia. Dnes sme mali nádherné spoločenstvo v Mošovciach, ktoré pripravili naši vzácny bratia a …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj