Drahí bratia a sestry v Kristu Pánovi našom.   Práve sme dokončili videoklip v ktorom …

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY 2016

Aj tento rok si uvedomujeme, komu vďačíme za všetku úrodu. Urodilo sa dostatok ovocia, zeleniny, …

Privitanie nového kňaza

Drahí bratia a sestry v Kristu Ježiši našom Pánovi. Dnes je deň, kedy Pán Boh …

Drahí bratia a sestry. Náš Pán farár nám poslal list pri odovzdávaní kňazského úradu.  Dovoľujeme …

ZBOROVÝ DEŇ 2016

Bol to nádherný čas. Plný spontanného spoločenstva, ktoré túži byť spolu pri Božom slove, modlitbách, …

Foto: www.domovdeti.sk Vypočujte si silné  svedectvo našej vzácnej sestry Moniky Boričovej, ktorá spolu so svojím …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj