ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti) 2021
Loading
/

1. list apoštola Pavla Korintským 2,9

ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.