Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca pobožnosť – 15.11.2020

V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

1, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.689

2, Modlitba: 

„Drahý náš Pane, nebeský Otče. Ďakujeme Ti, že si nám daroval opäť nový deň života. Ďakujeme, že môžeme Teba oslavovať a aj dnes počúvať Tvoje sväté slovo. Nedaj nám zabúdať na to, Pane náš Ježiši Kriste, že Ty istotne prídeš súdiť živých a mŕtvych. Pred Tvojím súdom niet úniku, všetci sa musíme postaviť pred Teba a zodpovedať sa z každej myšlienky, z každého slova i skutku. Chceme na to pamätať stále, aby sme neprestávali dobre konať a slúžiť svojim blížnym ako Tebe, v tejto vernosti daj nám zotrvať až do smrti, aby sme mohli prijať od Teba ten nevädnúci veniec života. Vieme, že pre svoje hriechy by sme si zaslúžili odsúdenie a zavrhnutie od Tvojej tváre, spoliehame sa však na Tvoje milosrdenstvo, pre ktoré vojdeme do tej radosti večnej, neskonalej, pripravenej všetkým verným v nebesiach. Amen“

3, Biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 25, 31-46

Novozmluvný: Zjavenie Jána 20, 11-15

 

4, Pieseň z Evanjelického spevníka: č.218

 

5, Zvesť slova BožiehoEvanjelium podľa Matúša 25, 34.40.45-46

6, Požehnanie:

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen

7, Pieseň z Evanjelického spevníka: č. 690

Pokoj Boží nech zostáva s vami!

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter