V sobotu 20. 10. 2018 sa približne 30 detí  Turčianskeho seniorátu stretlo v Kultúrnom dome v obci Sklabiňa.  Na úvod po modlitbe si detí s pán farárom Tomášom Lipovským zaspievali piesne, ktoré sú im dobre známe z detských besiedok a hodín náboženstva. Potom si  vypočuli podobenstvo o dvoch staviteľoch (Mt 7, 24 – 27), čo bola aj hlavná téma celého nášho spoločného dopoludnia.

Deti mali možnosť si pozrieť scénku o múdrom mužovi a mužovi – bláznovi. Múdry muž si postavil dom na skale. Dom mal pevné základy a ani voda a vietor mu ho nevzali. Muž – blázon si postavil dom na piesku bez základov. Prišla veľká voda a vietor narazili na ten dom a padol. To čo si z tejto témy mohli deti zapamätať, bolo hlavne to, aby sme boli v našich modlitbách vytrvalí, aby sme sa modlili s vierou. Každý deň prosili Pána Boha o pomoc a požehnanie. Aby sme sa neuchyľovali k povrchným veciam a skutkom ako to urobil muž – blázon.

Deti sa taktiež naučili hravou formou aj „zlatý verš“, ktorý znel takto: Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“ (List Jakuba 1, 22) Po učení tohto verša si svoje vedomosti z Biblie mohli vyskúšať vo vedomostnom kvíze, ktorý si pripravila pani farárka Zuzana Lipovská. Deti boli veľmi šikovné a darilo sa im veľmi dobre.

Potom nasledovalo to, čo majú všetky deti veľmi radi. Vyskúšali si svoju vytrvalosť, pozornosť, rýchlosť, zdatnosť a pamäť v jednotlivých disciplínach, ktoré dopĺňali biblický príbeh. Deti rozdelené do 5 tímov podľa farieb so „zlatým veršom“ sa vybrali na jednotlivé stanovištia, aby odpovedali na otázky a skladali biblické obrázky, lepili najdlhšiu reťaz, postavili vežu s čo najväčším počtom zápaliek, hádzali loptičkou do vedra, postavili zo stavebnice nejakú stavbu a podobne. Po splnení jednotlivých disciplín si deti pochutili na pizzi, koláčikoch a chlebíkoch, ktoré nám pripravili domáci z Cirkevného zboru Turčianske Jaseno, za čo im patrí veľká vďaka.

Najväčšia vďaka za tento deň však patrí Pánu Bohu, ktorý sa postaral o počasie, priestor, deti a samozrejme ochotných ľudí, ktorí toto všetko zabezpečili a pripravili – Tomáš Lipovský, Zuzana Lipovská, Gabika Sviteková, Barbora Svitačová, Aurel Kubacka, Nikola Pálešová, Nikola Vráblová, i domáci cirkevný zbor Turčianske Jaseno. Pre nich bolo najväčšou odmenou radosť a úsmev na tvárach detí a pozitívne ohlasy.

Napísala: Barbora Svitačová

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter