• V nedeľu 10.9.2017 sme sa zišli v Martine ako jedna veľká rodina zo všetkých cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu na seniorátnom dni 2017
 • Seniorátny deň sme začali všetci spoločne službami Božími na Memorandovom námestí v Martine. Bolo pekné vidieť pohromade toľko bratov a sestier z cirkevných zborov, ktorí spoločne oslavovali spevom a modlitbami Pána Boha. Služby Božie sa konali von, pod holým nebom. Kázňou slova Božieho nám poslúžil náš brat senior Marián Kaňuch. Po kázni spieval spevokol CZ Martin. Po skončení služieb Božích nasledovala prestávka na občerstvenie a na rozhovory.
 • Následne sa konali semináre. Bolo veru z čoho vyberať. Rôzne témy, rôzni prednášajúci – mohli ste si vybrať, čo Vás najviac zaujíma. Aby sa seminárov mohli zúčastniť aj rodičia, ktorí prišli s deťmi, v tom istom čase sa konala aj detská besiedka, ktorú viedli bratia a sestry z CZ Háj.
  Ľudia, ktorí prichádzali zo seminárov boli nadšení. Bolo to skutočne obohacujúce.
 • Spoločný obed sme si mohli vychutnať v krásnej zrekonštruovanej jedálni evanjelickej školy v Martine.
 • Po obede nasledoval popoludňajší program, ktorý bol tiež pestrý. Mohli ste si vybrať, na čo ste mali chuť. Buď prehliadka Narodného cintorína v Martine  s odborným výkladom, divadelné predstavenie študentov evanjelického gymnázia o Martinovi Lutherovi, futbalový zápas ordinovaní proti neordinovaným alebo iné.
 • Zaujímavosťou bolo, že počas tohto popoludnia bola možnosť prísť do chrámu Božieho a osobne sa spovedať v prítomnosti evanjelického kňaza. Teší ma, že ľudia sa toho nezľakli a predsa len nejakí prišli.
 • Na záver sme sa všetky skupinky zišli v chráme Božom, aby sme zhodnotili náš seniorátny deň, aby sme poďakovali organizátorom, ale v prvom rade nášmu láskavému Pánovi, že sme z jeho milosti mohli prežiť takto spolu vzácnu nedeľu.
 • V nedeľný večer, na záver seniorátneho dňa, sa ešte konalo predstavenie novej opery Hrad prepevný, ktorú skomponoval Víťazoslav Kubička. Opera je o Martinovi Lutherovi a diele reformácie, bola hraná v evanjelickom kostole v Necpaloch.

Celý seniorátny deň TUS 2017 vnímame ako veľmi vydarený a srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave. Sme šťastní, že sme aj my mohli byť súčasťou veľkého spoločenstva ľudí, ktorí milujú Pána Boha. Tešíme sa opäť o rok.

Mgr. Zuzana Lipovská – zborová kaplanka CZ ECAV Háj.

 

PROGRAM Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu ECAV

 • 09:00 – 10:00 hod. služby Božie (Memorandové námestie)
 • 10:30 – 11:30 hod. semináre
 • 12:00 – 14:00 hod. obed a voľný čas na rozhovory
 • 14:00 – 15:30 hod. popoľudňajší program
 • 15:30 – 16:00 hod. záverečné spoločné stretnutie
 • 17:30 – 18:30 hod. opera Hrad prepevný, Ev.kostol v Necpaloch