Svetový deň modlitieb nesie v sebe nádhernú myšlienku – spojiť kresťanov z celého sveta k jednej konkrétnej bohoslužbe, k rovnakým modlitbám za vybratú krajinu. Tento rok to bola krajina Surinam. Bohoslužbu – modlitby a piesne pripravili kresťanské ženy zo Surinamu. Hlavnou témou bol biblický verš z knihy Genezis z 1. kapitoly: ,,Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“ Surinam sa nachádza na severovýchodnom pobreží Južnej Ameriky. V súčasnosti má krajina približne 540 000 obyvateľov.

            K modlitbám sme sa spojili aj v našom cirkevnom zbore Háj, stretli sme sa v piatok 2. marca 2018 v evanjelickom kostole v Dolnej Štubni. Texty bohoslužby čítalo 10 žien – z ECAV i z RKC. Piesne na hudobných nástrojoch doprevádzala naša dorastová kapela.

 Príhovorom poslúžila sestra kaplánka. Poukázala na krásu Božieho stvorenia, na krásu prírody aj na našom Slovensku, že skutočne Pán Boh všetko stvoril dobre. No človek to pokazil. Do tohto sveta vstúpil hriech, ktorý nás ničí. My sami ničíme to, čo nám Pán Boh zveril, aby sme sa o to starali a zachovávali. Prírodu a životné prostredie máme chrániť. Obdivujme ju, chváliac nášho nebeského Otca, ako to všetko úžasne stvoril. No na druhej strane, neurobme si z prírody Pána Boha. Lebo príroda nás nespasí. Naša záchrana je len v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Počas bohoslužby sa konala finančná zbierka, ktorá bude zaslaná na účet SDM. Peniaze sú určené pre nadáciu Kulturu Krakt v Albina v Suriname, ktorá podporuje mladé surinamské dievčatá pri vzdelávaní.

            Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa do Svetového dňa modlitieb aktívne zapojili, ďakujeme tým, ktorý v piatok večer prišli napriek poľadovici na cestách. Veľká vďaka patrí nášmu nebeskému Otcovi za požehnané chvíle, ktoré sme mohli v chráme Božom spoločne prežiť.

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter